© Copyright Projector Communication Optimeret til PC Microsoft Internet Explorer 4.0 og nyere versioner
Profilen Functional Safety og RAMS Referencer Nyheder
10.11.2003 Åbenhed om priser og aftalevilkår

Joensen Consulting ApS har i løbet af 2003 arbejdet i næsten 1.100 timer for Jernbanetilsynet, hvilket svarer til en honoraromsætning på ca. 1.25 mill. kr. Det er mere end oprindelig forventet. .

Joensen Consulting ApS oplevede et markant fald i mængden af opgaver efter åbningen af Metroen i efteråret 2003. Specialistopgaver i forbindelse med Metroens sikkerhedsgodkendelse er den helt overvejende ydelse vi leverer til Jernbanetilsynet.

Antallet af opgaver faldt som planlagt gradvist fra marts til august i år. Derefter er der sket en markant stigning i antallet af opgaver fordi Jernbanetilsynet har fået en række yderligere aktiviteter i forbindelse med Metroen. En stigning i antallet af opgaver, som altså ikke var forudset. 

Timeprisen for de ydelser (der dækker løn, forsikring og feriepenge) som vi yder til Jernbanetilsynet er 1.166 kr excl.moms. Prisen er på niveau med de priser som som andre specialister tager, eksempelvis revisorer, managementkonsulenter, kommunikationsrådgivere eller jurister.

"1.25 mill. kr er naturligvis mange penge. Men honoraret er efter min opfattelse rimeligt på grund af den høje grad af specialistviden" siger Jørleif Joensen, der har oplevet at medierne har stillet spørgsmålstegn ved honorarets størrelse.
"Jeg vil gerne være helt åben om indholdet og omfanget af de opgaver, vi løser for Jernbanetilsynet. Der er ikke noget hemmeligt i det. Derfor har jeg også lagt al relevant dokumentation på min hjemmeside," siger Jørleif Joensen
Se Joensen Consultings
kontrakt med Jernbanetilsynet.  
Se Joensen Consultings
opgørelse over fakturering til Jernbanetilsynet i 2003.
Se Informations
artikel fra 11.11.03
Joensen Consulting - Mosede Engvej 30 - 2670 Greve - Telefon 4390 1957 - Mobil 4089 7737 - jjo@joensen-consulting.dk