© Copyright Projector Communication Optimeret til PC Microsoft Internet Explorer 4.0 og nyere versioner
Profilen Functional Safety og RAMS Referencer Nyheder
Profilen

Joensen Consulting blev dannet i 1999 og er en ingeniørvirksomhed der beskæftiger sig med følgende hovedområder:

  • Functional safety samt jernbanesikkerhed (RAMS) herunder automatisk togkontrol samt elektroniske sikringsanlæg
  • Projektledelse, systemintegration og -engineering
  • Industriel IT og automatisering, SCADA, MES- og MIS-systemer
Joensen Consulting er baseret på konkrete praktiske erfaringer fra projekter i mange forskellige brancher f.eks. olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, bryggerier, store multidisciplinære byggeprojekter samt jernbaner og moderne metrosystemer

Joensen Consulting vil skabe markante resultater og fremdrift for vore kunder - vi lægger stor vægt på at levere konkrete målbare resultater så hurtigt og effektivt som muligt - altid baseret på sund fornuft og ingeniørmæssig kunnen

Joensen Consulting vil altid levere resultaterne til den aftalte tid og pris - vi holder altid hvad vi lover.

Joensen Consulting lægger vægt på "systemaspekterne" ved en given opgave - det er vigtigt at få de overordnede forhold afklaret - Joensen Consulting fokuserer på systemintegration og - engineering

Joensen Consulting har omfattende praktisk erfaring med projektgennemførelse på både leverandør samt bygherresiden og insisterer på at anvende denne til fordel for kunderne - projekterne skal gennemføres hurtigere, mere effektivt og med stadig bedre økonomi

Joensen Consulting kan hjælpe i alle faser af et projekt:

  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udformning af kontrakter med tilhørende forhandling
  • Kontraktopfølgning
  • Rekonstruktion af nødlidende projekter
Joensen Consulting - Mosede Engvej 30 - 2670 Greve - Telefon 4390 1957 - Mobil 4089 7737 - jjo@joensen-consulting.dk